Jak wyrobić książeczkę żeglarską? Sprawdź nasz poradnik!

Książeczkę żeglarską powinna wyrobić każda osoba, która chciałaby zostać marynarzem i pracować na statkach handlowych. Dokument ten stwierdza tożsamość posiadacza, całkowity przebieg pracy. Zawiera również dane o stanie zdrowia marynarza. Dzięki niemu ma prawo do przekroczenia granicy swojej ojczyzny. Upoważnia do powrotu do kraju nawet wtedy, gdy utraci ważność.

Kto wystawia książeczkę żeglarską?

Według podstawy prawnej do wystawienia książeczki są upoważnieni: dyrektor Urzędu Morskiego (w kraju) i polski urząd konsularny (za granicą).

Co należy zrobić aby otrzymać książeczkę?

Pierwszym krokiem jest ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW, którego dowód należy dołączyć do wniosku. Kurs składa się z 4 szkoleń: z zakresu elementarnej pomocy medycznej, Indywidualnych Technik Ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa własnego oraz odpowiedzialności wspólnej. Kurs nie trwa długo, ponieważ jedyne 6 dni.

Drugim krokiem jest udanie się do uprawnionego lekarza, który wystawi świadectwo zdrowia. Dokument ten potwierdzi, że wnioskodawca może pracować na statku.

Trzecim krokiem jest zebranie pozostałych wymaganych dokumentów. Gdy wnioskodawca nawiązał współpracę z armatorem, należy uzyskać od niego oświadczenie o rodzaju zawartej umowy. Ponadto przyszły marynarz powinien uiścić odpowiednią opłatę, której dowód dołączy do wniosku. Wraz z nim przedstawić do wglądu dowód osobisty lub paszport. Opłata za wystawienie książeczki (według ustawy z 2015 roku) wynosi 50 EUR. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom pobiera się opłatę w wysokości 25 EUR. Przeliczenie kursu waluty odbywa się według średniego kursu, który jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia naszego wniosku.

Jeżeli wnioskodawca to osoba młodociana – potrzebna będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, a także oświadczenie armatora o rodzaju zawartej umowy z młodocianym. Jeżeli jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, należy udać się do dyrektora szkoły po oświadczenie, że osoba ubiegająca się o książeczkę to uczeń kierowany na obowiązkowe praktyki. Jeżeli została nawiązana współpraca z armatorem statku – powinno się uzyskać od niego oświadczenie o rodzaju umowy. W przypadku, gdy przyszły marynarz jest studentem, należy uzyskać oświadczenie od rektora o aktywnym statusie studenta.

Czy wniosek można złożyć w formie elektronicznej?

Według biuletynu Urzędu Morskiego w Gdyni wniosek wraz z pozostałymi dokumentami można złożyć osobiście lub w postaci elektronicznej. Wymogiem jest wówczas podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem.  Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Należy go uzupełnić o dane osobowe, a także dołączyć 3 zdjęcia paszportowe.

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, po książeczkę żeglarską należy się udać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej notarialnie. W tym wypadku ta osoba musi okazać swój dowód osobisty lub paszport.

Listę lekarzy uprawnionych do wydawania świadectw zdrowia dla marynarzy oraz listę ośrodków szkoleniowych uznanych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Morskiego.

Wnioski o książeczkę żeglarską w obrębie kraju można składać w trzech urzędach: Urzędzie Morskim w Gdyni, Słupsku oraz Szczecinie.

Artykuł powstał we współpracy z hms-assistance24.com

Read Previous

Jak wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie opon używanych?

Read Next

Ekologiczne słomki, czyli jak każdy może zadbać o naszą planetę

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *