Klasa ADR w kontekście zbiorników na paliwa. O czym nam mówi?

Przewożenie niebezpiecznych materiałów wymaga specjalnej kontroli i wykorzystania odpowiednich zbiorników. W tym celu towary grupuje się według specjalnych klasyfikacji. Jedną z nich jest ADR. Dzieli ona niebezpieczne towary na 13 różnych klas, które mówią o tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą konkretny materiał. Sprawdź, jak prezentują się poszczególne punkty ADR w odniesieniu do zbiorników przeznaczonych na paliwa.

Specjalne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Transport groźnych materiałów, który odbywa się za pomocą specjalnych zbiorników, podlega różnego rodzaju przepisom prawnym. Zapewniają one bezpieczeństwo nie tylko osobom odpowiedzialnym za pakowanie towarów i ich przewóz, ale także wszystkim w otoczeniu.

– Cały proces przewozu niebezpiecznych materiałów rozpoczyna się tak naprawdę w momencie ustalenia trasy przejazdu. Na tym etapie należy ustalić wszelkie czynniki, które mogłyby stwarzać dodatkowe ryzyko. Liczą się najdrobniejsze szczegóły, doświadczenie kierowcy, czy nawet jego opanowanie na drodze — podkreśla specjalista z Firmy Usługowo-Handlowej MiM.

Klasy ADR odnoszące się do materiałów niebezpiecznych

Klasyfikacja ADR grupuje materiały na podstawie różnych właściwości. Uwzględnia także ewentualne zagrożenia wynikające z ich transportu. Na tej podstawie stworzonych zostało aż 13 klas towarów, które wyglądają następująco:

 • 1 – substancje i przedmioty o charakterze wybuchowym,
 • 2 – wszelkiego rodzaju gazy,
 • 3 – substancje ciekłe, które są zapalne,
 • 4.1 – materiały zapalne i wybuchowe o charakterze stałym, towary samoreaktywne,
 • 4.2 – substancje samozapalne,
 • 4.3 – towary, które w kontakcie z wodą wytwarzają zapalne gazy,
 • 5.1 – elementy utleniające,
 • 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • 6.1 – substancje trujące,
 • 6.2 – produkty zakaźne,
 • 7 – towary o charakterze promieniotwórczym,
 • 8 – substancje żrące,
 • 9 – inne, niesklasyfikowane materiały niebezpieczne.

Procedury wykorzystania zbiorników na paliwa zgodne z ADR

Transport substancji niebezpiecznych jest możliwy, jednak wymaga stosowania się do specjalnych przepisów i wspomnianej już klasyfikacji ADR. Co to oznacza w praktyczne? Każdy ze zbiorników na paliwo i inne przewożone materiały powinien mieć odpowiednie oznaczenie. Mówi ono o jego przeznaczeniu, co ma bezpośredni związek z bezpiecznym przewozem konkretnych towarów.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że załadunkiem, rozładunkiem, a w szczególności transportem materiałów stwarzających zagrożenie powinny zajmować się przeszkolone w tym celu osoby. Niezbędne jest więc przejście przez specjalny kurs i zdobycie wszelkich pozwoleń, które pozwalają na wykonywanie tego zawodu.

Przed wyruszeniem w trasę wyznaczona osoba z przedsiębiorstwa będącego nadawcą powinna sprawdzić ładunek — sposób pakowania, a także oznakowaniem. Jeżeli przewóz realizowany jest przez zewnętrzny podmiot, ten dodatkowo musi skontrolować wszystko, aby upewnić, że nie popełniono żadnego błędu i nie ma ryzyka w związku z transportem.

Read Previous

Samodzielna nauka angielskiego? A to się w ogóle da tak?

Read Next

Magazyny samoobsługowe – największe korzyści dla klientów prywatnych

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *