Krótki przewodnik po resursie UTB

Wraz z początkiem bieżącego roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń UTB podlegających dozorowi technicznemu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wprowadzono wymóg odtwarzania historii eksploatacji UTB w celu możliwości ocenienia ich stanu technicznego.

Co to jest resurs?

Zgodnie z nomenklaturą wprowadzoną przez rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, resurs jest projektowanym bezpiecznym okresem użytkowania UTB.

Resurs określany jest również jako żywotność urządzenia transportu bliskiego. Stanowi ona stosunek liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzenia w konkretnym okresie eksploatacji. Cykl pracy obejmuje takie czynności, jak podniesienie ładunku, transport oraz opuszczenie w wymaganym miejscu.

Co istotne, w przypadku konstrukcji stalowych resurs określany jest liczbą cykli, a w przypadku mechanizmów o zharmonizowanym okresie eksploatacji z nominalnym obciążeniem liczbą godzin.

Obliczanie resursu

Obliczanie resursu jest uzależnione od grupy natężeń pracy, do których należy dane urządzenie transportu bliskiego. Z tego też względu mechanizmy mogą mieć zupełnie inną żywotność. Dane, które pozwalają na oszacowanie resursu UTB można znaleźć w dokumentacji urządzenia, tj. w: dokumentacji producenta, świadectwach, certyfikatach czy tabliczkach znamionowych.

Podczas określania resursu urządzenia transportu bliskiego należy uwzględnić m.in. widmo obciążenia, liczbę godzin pracy w skali dnia i roku, a także liczbę cykli na godzinę. Pomocne w obliczeniu resursu mogą być rejestratory widma obciążenia i czasu pracy, w które wyposażane są niektóre z UTB.

Dlaczego warto szacować resurs UTB?

Istnieje wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, które nadzorują i rejestrują bezpieczny okres użytkowania urządzeń transportu bliskiego. Szacowanie resursu pozwala nie tylko na monitorowanie i rejestrowanie kluczowych historycznych parametrów eksploatacji, ale również umożliwia precyzyjne prognozowanie momentu, w którym niezbędne będzie przeprowadzenie przeglądu.

W ten sposób resurs przyczynia się do obniżenia ryzyka awarii i wypadów, a w konsekwencji zwiększa czas dostępności urządzenia i marginalizuje zdarzenia mogące wyłączyć je z ruchu.

Kontrolowanie stopnia wykorzystania resursu

Stopień wykorzystania resursu zależny jest od rodzaju urządzenia transportu bliskiego, a także od jego elementu. Przykładowo: ze względu na najintensywniejsze wykorzystywanie mechanizmu podnoszenia w urządzeniach dźwignicowych, to właśnie ten resurs jest najszybciej wykorzystywany i wymaga częstszej kontroli.

Przykładowo, zgodnie z normą DIN 15018, żurawie przenośne budowlane posiadają graniczną liczbę cykli pracy na poziomie 200 tys., żurawie samojezdne 600 tys., a podesty ruchome w zakresie 40 – 100 tys., zależnie od intensywności pracy podestu. Oczywiście, graniczna liczba cykli może być inna, zależnie od wytycznych wystosowanych przez producenta.

Read Previous

Czym jest monitoring radiowy?

Read Next

Jak sprawdzić szczelność okien przed zimą i czemu jest to tak ważne?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *