Z czym wiąże się eksploatacja przyrządów pomiarowych?

W każdej branży przemysłowej wykorzystuje się przyrządy pomiarowe umożliwiające kontrolowanie pracy instalacji z zakładanymi parametrami. Jednak urządzenia pomiarowe narażone są na błędy w działaniu, dlatego należy je systematycznie kalibrować.

Kalibracja, inaczej wzorcowanie to proces, którego celem jest ustalenie odchylenia w pokazywanych wartościach parametrów od wielkości wynikających ze wzorca, uwzględniając przy tym niepewność pomiaru oraz klasę urządzenia. Wzorcowanie określa czy dane urządzenie pomiarowe wykonuje poprawne pomiary, co bezpośrednio ma przełożenie na bezpieczeństwo. Jeśli przyrząd wskazuje błędne wartości może to doprowadzić do uszkodzenia całego układu lub wykonywanego detalu.

Z czym wiąże się eksploatacja przyrządów pomiarowych?
Kalibracja, inaczej wzorcowanie to proces, którego celem jest ustalenie odchylenia w pokazywanych wartościach parametrów od wielkości wynikających ze wzorca, uwzględniając przy tym niepewność pomiaru oraz klasę urządzenia.

Wzorcowanie należy wykonać w laboratorium, które wykonuje usługę zgodnie  z przyjętymi normami lub w takim, które posiada odpowiednią akredytację udzielaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Do takich miejsc należą np. instytucje metrologiczne. Przeprowadzenie wzorcowania wymaga pracy wykwalifikowanego zespołu według określonych procedur i na specjalnie skalibrowanych urządzeniach. Wykonanie kalibracji przyrządu poświadczane jest dokumentem – świadectwem wzorcowania, które potwierdza zgodność z wymaganiami metrologicznymi oraz cechami wykazywanymi przez producenta. Urządzenia pomiarowe poddaje się również sprawdzeniu porównując z przyrządami wzorcowymi. Efektem jest certyfikat sprawdzenia, który gwarantuje spełnienie wymagań wskazanych przez producenta.

Z czym wiąże się eksploatacja przyrządów pomiarowych?
Wzorcowanie należy wykonać w laboratorium, które wykonuje usługę zgodnie z przyjętymi normami lub w takim, które posiada odpowiednią akredytację udzielaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wśród przyrządów pomiarowych, dla których zalecana jest kalibracja znajdują się manometrywakuometry, manowakuometry, przetworniki ciśnienia, przetworniki temperatury i czujniki ciśnienia oraz termometry przemysłowe.

Wskazywanie błędnych wartości wiąże się zagrożeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów układu. Może to powodować rozszczelnienia, zagrożenie pożarowe lub nawet wybuch. Oprócz poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia pracowników brak poprawnych wskazań wpływa na jakość produkcji i oferowanych usług. Odpowiednia praca urządzeń pomiarowych minimalizuje błędy produkcyjne, tym samym dostarczając towar o pełnej wartości użytkowej. Dzięki kalibracji przyrządów firma nie traci na wiarygodności i nie naraża się na straty finansowe.

Z czym wiąże się eksploatacja przyrządów pomiarowych?
Wskazywanie błędnych wartości wiąże się zagrożeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów układu. Może to powodować rozszczelnienia, zagrożenie pożarowe lub nawet wybuch.

Kalibracja powinna być powtarzana przez cały okres eksploatacji przyrządu pomiarowego. Częstotliwość wykonywania wzorcowania przyrządów zależy od charakteru działalności zakładu przemysłowego. Dobrą praktyką będzie wykonanie wzorcowania minimum raz w roku. W przypadku, gdy od urządzeń kontrolujących instalację wymaga się bardzo dużej dokładności, a warunki pracy takie jak temperatura i wilgotność przyjmują wysokie wartości, urządzenia narażone są na korozję lub gdy na stanowisku pomiarowym wydzielana jest duża ilość zanieczyszczeń należy zwiększać częstotliwość kalibracji. Im więcej jest czynników oddziałujących na pracę urządzeń pomiarowych tym większa jest możliwość rozkalibrowania przyrządu oraz  wystąpienie błędów pomiaru.

Z czym wiąże się eksploatacja przyrządów pomiarowych?
Powtarzanie wzorcowania jest jednym z najważniejszych procesów mających wpływ na utrzymanie ciągłości produkcji w zakładzie.

Powtarzanie wzorcowania jest jednym z najważniejszych procesów mających wpływ na utrzymanie ciągłości produkcji w zakładzie. Zapewnia bezpieczeństwo, pewność oraz jakość produkcji i gwarancję satysfakcji klienta z produktu końcowego. Więcej o wzorcowaniu poczytasz na https://www.pneumat.com.pl/kalibracja-wzorcowanie-manometrow-termometrow. Wszystkie firmy zainteresowane usługą kalibracji przyrządów pomiarowych zachęcamy do kontaktu z firmą Pneumat., która świadczy tego typu usługi dla swoich Klientów.

Poprzedni artykuł

Odświeżenie klimatyzacji w aucie

Następny artykuł

Na co zwrócić uwagę przy wyborze spawarki do domu?

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *