Nie odśnieżasz chodnika wzdłuż swojej posesji? To może drogo kosztować.

Mimo, że zimy z obfitymi opadami śniegu są obecnie raczej rzadkością, to normą stały się już kilkunastodniowe okresy w ciągu roku nagłego ataku zimy. Zaskoczyć nas wówczas mogą widoki zaśnieżonych dróg czy chodników, i o ile odśnieżanie dróg leży po stronie władz miasta lub gminy, o tyle odśnieżanie chodników przylegających do naszej posesji jest naszym obowiązkiem, jako właścicieli tej posesji. Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności, a jeszcze mniej nie jest świadoma, że osoba poszkodowana wskutek upadku na oblodzonym chodniku może ubiegać się o wypłatę należnego jej odszkodowania.

Sezon zimowy, niestety, obfituje w wypadki pieszych na oblodzonych chodnikach i zazwyczaj są one spowodowane nierzetelnością właścicieli posesji, do których chodniki te przylegają. Efektem takiego upadku są zazwyczaj stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia kończyn, zdarzają się również w skrajnych przypadkach również złamania, w tym otwarte, a nawet urazy głowy i kręgosłupa. Ból, stres, nieraz długie specjalistyczne leczenie i rehabilitacja, a także niezdolność do pracy – to główne konsekwencje takiego upadku. Dochodząc do zdrowia, często osoba poszkodowana musi zrezygnować ze swoich planów, realizacji, ważnych przedsięwzięć.

Odśnieżanie chodnika – kto za to odpowiada?

Każdy właściciel posesji lub działki, do której przylega chodnik, ma obowiązek w sezonie zimowym utrzymywać go w stanie użyteczności. Wiąże się to z obowiązkiem systematycznego odśnieżania, aby można było z niego bez przeszkód korzystać, a także z koniecznością posypywania go piaskiem lub solą, aby nie było ślisko. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy między chodnikiem a naszą działką lub posesją znajduje się oznakowane miejsce postojowe lub parkingowe dla samochodów, a my nie jesteśmy jego właścicielem. Istnieją również sytuacje prawne, gdy terenem przylegającym do chodnika nie zarządza osoba prywatna i nie jest to przedsiębiorstwo komunikacyjne, wówczas obowiązek odśnieżania chodnika spoczywa na gminie, która winna jest zlecić takie zadanie firmie porządkowej, zajmującej się utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Wypadek na nieodśnieżonym chodniku – kolejne kroki

Jeśli na nieodśnieżonym chodniku, przylegającym do twojej posesji, wydarzy się wypadek, powinieneś natychmiast udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Sprawdź, czy osoba ta nie potrzebuje pomocy medycznej, w takim przypadku należy niezwłocznie wezwać na miejsce karetkę pogotowia, która udzieli podstawowej pomocy medycznej, a w razie potrzeby, przetransportuje również do szpitala, gdzie poszkodowany otrzyma specjalistyczną pomoc lekarską. Jeśli nie jesteś w stanie udzielić pierwszej pomocy, poproś o pomoc przechodniów.

Osoba poszkodowana może wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia wskutek poniesionych strat. Jeśli wina właściciela posesji przy chodniku, na którym wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, nie poczuwa się do odpowiedzialności, wówczas konieczne będzie ustalenie osoby winnej zaistniałej sytuacji. Zgodnie z przepisami, osoba odpowiadająca za odśnieżanie chodnika, ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe zdarzenie, które miało miejsce wskutek niedbalstwa właściciela. Osoba poszkodowana powinna sporządzić odpowiednią dokumentację z miejsca zdarzenia, dlatego możesz zostać poproszony o potrzebne dokumenty. Ubezpieczyciel wymaga również dokumentacji fotograficznej, ukazującej stan faktyczny chodnika.

Read Previous

Jak często wyważać koła w samochodzie?

Read Next

Samochód jako symbol niezależności

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *